Kursy – kategoria B, B+E, A, A1, A2, AM

Prawo jazdy kategoria B

Uprawnienie do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem, ze osoba posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat (po wejściu w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z dnia 26 czerwca 2014)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

wymagany wiek:

 • 18 lat (za zgodą rodziców 17 lat i 9 miesięcy)

szkolenie teoretyczne:

 • 30 godzin

szkolenie praktyczne:

 • 30 godzin

Prawo jazdy kategoria B+E

Uprawnienie do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg, (z wyjątkiem autobusu i motocykla),
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7000 kg, składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej (z wyjątkiem autobusu i motocykla) i przyczepy innej niż lekka (tj. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h)
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B+E jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat
 • posiadanie prawa jazdy kat. B lub odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Prawo jazdy kategoria A

Uprawnienie do kierowania:

 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem, czterokołowcem lekkim)
Pojazdem szkoleniowym jest nowy motocykl Yamaha XJ-6.

wymagany wiek:

 • 24 lata lub 20 lat jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2

szkolenie teoretyczne:

 • 30 godzin

szkolenie praktyczne:

 • 20 godzin

Prawo jazdy kategoria A1

Uprawnienie do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem, czterokołowcem lekkim)
Pojazdem szkoleniowym jest motocykl Yamaha XJ-6.

wymagany wiek:

 • 16 lat (15 lat i 9 miesięcy)

szkolenie teoretyczne:

 • 30 godzin

szkolenie praktyczne:

 • 20 godzin

Prawo jazdy kategoria A2

Uprawnienie do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian (blokad) w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem, czterokołowcem lekkim)
Pojazdem szkoleniowym jest nowy motocykl Yamaha MT-07 z mocą nieprzekraczającą 35 kW i w wersji obniżonej.

wymagany wiek:

 • 18 lat (za zgodą rodziców 17 lat i 9 miesięcy)

szkolenie teoretyczne:

 • 30 godzin

szkolenie praktyczne:

 • 20 godzin

Prawo jazdy kategoria AM

Już od 14 roku życia możesz posiadać prawo jazdy kat AM! Prawo jazdy AM upoważnia do poruszania się czterokołowcami lekkimi i motorowerami. Masz daleko do szkoły zaopatrz się w motorower lub czterokołowiec lekki i zrób prawo jazdy AM! OPIS

Kurs obejmuje:

 • 6 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne po 45 min.),
  w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
 • 5 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe po 60 min).